Chắc có lẽ bạn đã từng nghe nhiều về LGBT, vậy LGBT là gì? LGBT nghĩa là gì mà có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy. Định nghĩa bên dưới sẽ giúp bạn hiểu nhiều hơn về LGBT là gì nhé?

LGBT là gì?

LGBTQ+ là các chữ cái viết tắt của Lesbian (đồng tính luyến ái nữ), Gay (đồng tính luyến ái nam)Bisexual (song tính luyến ái)Transgender (chuyển giới) và Queer (có xu hướng tính dục và bản dạng giới khác biệt, hoặc không nhận định mình theo bất kỳ nhãn nào) hoặc Questioning (đang trong giai đoạn tìm hiểu bản thân). Dấu cộng thể hiện sự tồn tại đa dạng của các nhóm khác trong cộng đồng như: non-binary (phi nhị nguyên giới), intersex (liên giới tính),…

Bắt đầu được sử dụng từ những năm 1990, tên viết tắt này bắt nguồn từ LGB, được dùng để thay thế thuật ngữ gay do sự bắt đầu của cộng đồng LGBT vào nửa cuối thập niên 1980, khi những nhà hoạt động xã hội tin rằng cụm từ cộng đồng gay không đại diện chính xác những người mà nó nói đến.

LGBTQ+ thể hiện sự đa dạng của các nền văn hoá nhân loại dựa trên xu hướng tính dục (sexual orientation), bản dạng giới (gender identity),[1] thể hiện giới (gender expression) và thiên hướng tình dục (sexual attraction). Xu hướng tính dục có các nhóm phổ biến: dị tính luyến ái (heterosexual), đồng tính luyến ái (homosexual), song tính luyến ái (bisexual), toàn tính luyến ái (pansexual), vô tính (asexual),… Theo bản dạng giới có thể có: nam, nữ, phi nhị nguyên giới, linh hoạt giới, vô giới,… và người có bản dạng giới trái với giới tính sinh học (biological sex) của mình là người chuyển giới, ngược lại người người có bản dạng giới phù hợp với giới tính sinh học là người hợp giới.

https://vi.wikipedia.org/wiki/LGBT